”Vi ser mere det vi tænker end tænker over, hvad vi virkelig ser”.

Home.html
Copyright © 2015