”Vi ser mere det vi tænker end tænker over, hvad vi virkelig ser”.

Erik Langkjær har atelier i en gammel

skolebygning nær Rands Fjord

ved Fredericia, hvor man kan besigtige

hans billeder efter aftale.


Kontakt

Erik Langkjær

Fårbækvejen 8, Egum

7000 Fredericia

Tlf: 6441 0305

Mobil: 5099 2564

Mail: erik@eriklangkjaer.dk


Links

Midtjyllands Kunst Center

Forside.html
Home.html
Copyright © 2015