B i l l e d k u n s t n e r
E r i k   l a n g k j æ r
Sanseoplevelser har en rigdom, kompleksitet og skønhed, som jeg oplever mere intenst i mine maleriske processer. Med udgangspunkt i en stærk visuel idé, er jeg optaget af at omsætte visuel information til et malerisk sprog bestående af abstrakte former, penselstrøg, slørede kanter etc. 
Ofte er mennesket omdrejningspunktet. En persons udtryk og særlig måde at gestikulere på behøver ikke at være smuk i konventionel forstand, men kan være fuld af poesi og vække et særligt nærvær. At male er for mig at kunne se det ekstraordinære i det ordinære, eller med den norske filosof, Arne Næss´ ord: ”At se de små ting på en stor måde”.