B  I  L  L  E  D  K  U  N  S  T  N  E  R
E  R  I  K    L  A  N  G  K  J  Æ  R
At se verden på en abstrakt måde
Værkerne afspejler min respons på sanseoplevelser og på afstand fremstår de naturalistiske. Men tæt på kan man se, at de består af farveklatter, rå penselstrøg og strukturer – d.v.s. motiverne opløses, og abstrakte strukturer opstår. Det er i samspillet mellem det naturalistiske og det abstrakte, at mine værker lever.